Samenwerking

Samenwerking

learningonline puzzel samenwerking met van den broek en ao groep

A&O groep, van den Broek & Partners en Learningonline gaan nauwer samenwerken. Omdat we alle drie goed zijn in wat we doen en tegelijkertijd van mening zijn dat we, door intensief samen te werken, onze opdrachtgevers blijvend breder en beter op hetzelfde hoge niveau kunnen blijven adviseren. Door onze samenwerking kunnen we beter en gemakkelijker e-learning integreren in onze dienstverlening, blended leertrajecten aanbieden en academy’s voor opdrachtgevers bouwen. Met behoud van onze eigen kracht. Voor de A&O groep is dat de ontwikkeling en uitvoering van trainingen en adviestrajecten op het snijvlak van klant en organisatie. Voor van den Broek & Partners is en blijft dat het ontwikkelen en uitvoeren van MD en HRD-trajecten. Learningonline zal deze krachten ondersteunen met een Learning Management System en de techniek om online klaslokalen te leveren.
Klinkt goed toch? Maar even down to earth. We kunnen het ook erg goed met elkaar vinden en daar ligt de oorsprong. We hopen je snel weer te zien.

Verkenning

Onze verkenning van een opleidingsvraagstuk begint met het luisteren naar medewerkers op verschillende plekken in de organisatie.

Vragen van onze kant zijn:

 • Wat is het verhaal achter de leerbehoeftes?
 • Voor welke organisatievraagstukken moeten het opleidingsbeleid een oplossing zijn?
 • Welk type oplossingen hebben eerder goed gewerkt in het bedrijf (of juist niet)?
 • Is opleiden het juiste middel of moet er binnen het bedrijf anders gewerkt worden qua cultuur en / of procedures?
 • Waar moet het bedrijf over 5 jaar staan?
 • Hoe staat men tegenover verschillende vormen van opleidingen? Ontvankelijk? Weerstand?
 • Wat zijn voorwaarden om de opleidingsactiviteiten tot een succes te maken?
 • Hoeveel budget is er globaal beschikbaar?

Analyse

Na de verkenning maken we een grondige analyse van de opleidingsvraagstukken. We zoeken antwoorden op volgende vragen:

 • Wie gaan we opleiden? Wat zijn de doelgroepen en zijn er verschillen tussen doelgroepen?
 • Waar gaan de opleidingen over? Wat zijn de leerdoelen en welke resultaten worden verwacht?
 • Welke kosten passen er in het budget?
 • Wat doen we in het opleidingstraject niet?
 • Wanneer starten we? Wat is de gewenste doorlooptijd?
 • Wie gaat wat doen in het opleidingstraject? Hoe ziet de rolverdeling tussen opdrachtgever en Learningonline er uit?

Deze fase eindigt met een overzicht van de eisen en wensen waaraan oplossingen moeten voldoen. Uiteraard wordt dit overzicht met de opdrachtgever gedeeld.

Contract

Resultaten van de analyse en de gekozen oplossingsrichtingen leggen we vast in een rapport wat we bespreken met opdrachtgever.

Als er besloten wordt om over te gaan tot implementatie komen we een korte schriftelijke opdrachtverstrekking overeen.

Deze is Specifiek. Meetbaar. Acceptabel. Realistisch. En Tijdsgebonden.

Oplossingsrichtingen kiezen

De creatieve fase. In de context van de eisen en wensen uit de analyse bedenken we verschillende oplossingen. De best passende oplossing stellen we voor aan de opdrachtgever en verwerken we in een plan van aanpak.

Aanpak, planning en verankering

We maken een blauwdruk voor:

 • Communicatiestrategie
 • Planning
 • Uitvoering
 • Evaluatie

Intake

De intake begint met luisteren naar de opdrachtgever.

Wat is de bedoeling? Welke vraagstukken spelen er? Is er urgentie?

Aan de hand van een globaal beeld schetsen we de contouren van het adviestraject dat verloopt in verschillende stappen. We maken afspraken over hoe we de eerste stappen aanpakken. En wat de resultaten zullen zijn.