Slim en creatief opleiden.

Learningonline is een opleidingsbureau dat opleidingsvraagstukken van bedrijven en individuen beantwoordt met creatieve oplossingen. In elke situatie zoeken we naar een slimme combinatie van online en offline leren. Zodat u krijgt wat u wilt: competente medewerkers en tevreden deelnemers.

In onze visie vraagt elke opleidingswens een eigen aanpak. Wij putten daarbij uit 20 jaar ervaring met ontwerp, productie en uitvoering van blended learning. En we bekijken elke vraag vanuit verschillende hoeken: opleidingskunde, techniek, vormgeving, gaming, hrm en training.

Graag denken we met u mee. En gaan we voor u aan de slag om een opleiding neer te zetten die zorgt voor een maximaal leerrendement bij de deelnemers.

creatief opleiden

Bij ontwerp en ontwikkeling van een leeroplossing zoeken we naar verrassende, goedpassende combinaties van opleidingsactiviteiten. Er zijn veel opleidingsvormen mogelijk.

When learning isn’t fun, it isn’t learning!

Dat is een belangrijk uitgangspunt voor ons.
We zijn ervan overtuigd dat leren leuk moet zijn. En gemakkelijk.
Niet zozeer “om de leuk”, maar vooral om mensen te motiveren. Die motivatie is nodig om resultaten te halen.

opleidingen maken

Opleidingen maken is een vak. Voordat we een opleiding(straject) in elkaar sleutelen maken we een grondige analyse van de vraag van de opdrachtgever.

We stellen altijd de volgende vragen:

• Welke leerdoelen wil de opdrachtgever bereiken?
• Welke leervragen spelen er bij verschillende betrokkenen?
• Hoe is de gekozen oplossing didactisch te verantwoorden?
• Hoe uitdagend zijn de lesactiviteiten voor de doelgroep?
• Is het makkelijk te plannen?
• Hoe gaat de oplossing werken in de praktijk?
• Kan het eventueel nog anders?

Een mix van Opleidingsvormen

Slim en efficiënt leren doe je door een mix van verschillende interactieve opleidingsvormen in te zetten. Een mix leidt tot een beter leerresultaat.
Hieronder enkele voorbeelden van opleidingsvormen die we inzetten.

Microleren
Korte e-learning modules van 10 tot 20 minuten. Een introductie van het onderwerp, een korte uitleg – via video, animatie of een fotostrip – en een toets met een paar vragen. Zeer effectief.
Vaardigheidstraining
Vaardigheidstrainingen op de gebieden leidinggeven, persoonlijke effectiviteit en basis communicatieve vaardigheden. Voor managers, leidinggevenden en professionals. Kleine groepen, korte bijeenkomsten.
E-Learning
20 jaar ervaring met online leren heeft een succesvolle e-learning ontwikkelmethodiek opgeleverd. Generieke e-learnings en e-learnings op maat.
Kennistoetsen
Een losse kennistoets of een toets als onderdeel van een e-learning. Of via een online quiz als “Vraag van de week” om product- en klantenkennis op peil te houden. Wie de toets goed maakt ontvangt het certificaat.
Werkplekleren
Werken aan individuele verbeterpunten via werk gerelateerde opdrachten. Letterlijk op de werkplek. De resultaten worden geüpload voor een coach.
Individuele leerreizen
In de programma’s van Learningonline maakt elk individu zijn eigen leerreis! Alle deelnemers hebben beschikking over de Learningonline Ontwikkel Portfolio.
Coaching
Een inhoudelijke coach, vaak een senior collega. Een procescoach, bijvoorbeeld een communicatiecoach of een coach op het vlak van projectmatig werken. Of peer-coaching tussen duo’s of kleine groepjes collega’s.
Opleidingshuis / bedrijfsacademie
Een opleidingshuis of bedrijfsacademie met functie gerelateerde en/of individuele leerroutes geeft een vaste structuur aan het leren en ontwikkelen binnen de organisatie.
Train de ontwikkelaar
Steeds meer organisaties gaan zelf aan de slag met e-learning ontwikkelen. Om organisaties te ondersteunen coachen en trainen wij ontwikkelaars.

OPLEIDINGSADVIes

Voor maximaal rendement moet een opleiding goed worden uitgevoerd. En de omgeving moet ontvankelijk zijn voor de effecten van de opleidingen. In de praktijk blijkt dat niet altijd vanzelfsprekend…
Een passend advies voorafgaand aan de feitelijk uitvoering van een opleiding draagt bij aan een beter leerresultaat. Onze advisering strekt zich uit van de didactische opbouw van een specifieke cursus tot advisering over beleidsmatige opleidingsvraagstukken. Sommige bedrijven hebben daarvoor zelf de kennis in huis. Dan kunnen we optreden als ‘sparring partner’. Andere bedrijven willen graag dat wij het interne advies ‘auditen’. Of ze hebben behoefte aan deskundig extern advies. Learningonline is in staat om in alle drie de gevallen te acteren.

Zowel bij didactische als bij onderwijskundige advisering doorlopen we de volgende fasen.

Klik op de fasepijlen voor uitleg

CREATIE VAN E-LEARNING

Learningonline beschikt over onderwijskundige kennis en een productiefaciliteit voor e-learningmodules en online leerarrangementen. We hebben een eigen ontwerpstudio voor video, animatie en fotografie.
De e-learningmodules die wij produceren bevatten interactieve games en multimedia, heldere teksten, polls, vragenlijsten en een grote variëteit aan oefeningen.

Door inzet van e-learning vermindert u de kosten van training; fysieke training is “duur” mede door gederfde werkuren. Bovendien wordt met inzet van e-learning iedereen “anytime anywhere” getraind.
Een makkelijke en flexibele wijze om uw personeel snel en efficiënt te trainen. Effectief leren en leuk om te doen!

Kant-en-klare online cursussen

Learningonline heeft kant-en-klare online cursussen die u direct kunt inkopen en aanbieden aan cursisten. Bijvoorbeeld HACCP, BHV, Ziekteverzuim voor leidinggevenden en rekenen op meerdere niveaus.

Multimedia

Learningmanagement

Learningonline ontwikkelt en beheert een eigen Learning Management System (LMS).
Dit LMS biedt oplossingen op veel gebieden.

BEKIJK DE OPLOSSINGEN

Administratieve ondersteuning

Opleidingsadministratie outsourcen?
Bij Learningonline kunt u uw opleidingsadministratie geheel of gedeeltelijk uitbesteden.

Wij leveren administratieve ondersteuning voor opleidingsafdelingen en opleidingsbureaus. We hebben jarenlange ervaring met het inregelen van LMS’en voor diverse organisaties. Onze helpdesk is gewend de opleidingsadministratie van onze klanten te assisteren.
We werken op afstand, maar ook bij u op locatie kunnen we activiteiten uitvoeren.
Dit zorgt voor korte lijnen en een efficiënte werkwijze.

Onze software biedt oplossingen op de volgende gebieden:

Deelnemersadministratie

Backoffice voor opleidingsorganisaties (van inschrijven tot certificaat)

Opleidingsadministratie (plannen en communiceren, groepenmanagement, evaluaties)

Bedrijfsadministratie (contactpersonen, vestigingsstructuur voor keten- en/of leerbedrijven,
deze is nodig als u de e-learnings over meerdere vestigingen en landen wilt distribueren)

Authoring tool voor het maken van e-learnings (gemakkelijk te onderhouden vragenlijsten,
kennisbanken, e-learnings)

Publicatieplatform (leeromgevingen met toegankelijke tools)

Webshop met bestel- en facturatiesysteem

opdrachtgevers

Contact

Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen?
Vul het formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op!
Telefonisch zijn we bereikbaar op 0570 57 22 68.

het learningonline team

 

Gert wesselink

Consultant /
producent e-learning

Arno Langenberg

Hoofd programmeur / algemeen IT

peter timmer

Hoofd grafisch en multimedia design

Jorrit Oeben

Customer support /
e-learning consultant 

Verkenning

Onze verkenning van een opleidingsvraagstuk begint met het luisteren naar medewerkers op verschillende plekken in de organisatie.

Vragen van onze kant zijn:

 • Wat is het verhaal achter de leerbehoeftes?
 • Voor welke organisatievraagstukken moeten het opleidingsbeleid een oplossing zijn?
 • Welk type oplossingen hebben eerder goed gewerkt in het bedrijf (of juist niet)?
 • Is opleiden het juiste middel of moet er binnen het bedrijf anders gewerkt worden qua cultuur en / of procedures?
 • Waar moet het bedrijf over 5 jaar staan?
 • Hoe staat men tegenover verschillende vormen van opleidingen? Ontvankelijk? Weerstand?
 • Wat zijn voorwaarden om de opleidingsactiviteiten tot een succes te maken?
 • Hoeveel budget is er globaal beschikbaar?

Analyse

Na de verkenning maken we een grondige analyse van de opleidingsvraagstukken. We zoeken antwoorden op volgende vragen:

 • Wie gaan we opleiden? Wat zijn de doelgroepen en zijn er verschillen tussen doelgroepen?
 • Waar gaan de opleidingen over? Wat zijn de leerdoelen en welke resultaten worden verwacht?
 • Welke kosten passen er in het budget?
 • Wat doen we in het opleidingstraject niet?
 • Wanneer starten we? Wat is de gewenste doorlooptijd?
 • Wie gaat wat doen in het opleidingstraject? Hoe ziet de rolverdeling tussen opdrachtgever en Learningonline er uit?

Deze fase eindigt met een overzicht van de eisen en wensen waaraan oplossingen moeten voldoen. Uiteraard wordt dit overzicht met de opdrachtgever gedeeld.

Contract

Resultaten van de analyse en de gekozen oplossingsrichtingen leggen we vast in een rapport wat we bespreken met opdrachtgever.

Als er besloten wordt om over te gaan tot implementatie komen we een korte schriftelijke opdrachtverstrekking overeen.

Deze is Specifiek. Meetbaar. Acceptabel. Realistisch. En Tijdsgebonden.

Oplossingsrichtingen kiezen

De creatieve fase. In de context van de eisen en wensen uit de analyse bedenken we verschillende oplossingen. De best passende oplossing stellen we voor aan de opdrachtgever en verwerken we in een plan van aanpak.

Aanpak, planning en verankering

We maken een blauwdruk voor:

 • Communicatiestrategie
 • Planning
 • Uitvoering
 • Evaluatie

Intake

De intake begint met luisteren naar de opdrachtgever.

Wat is de bedoeling? Welke vraagstukken spelen er? Is er urgentie?

Aan de hand van een globaal beeld schetsen we de contouren van het adviestraject dat verloopt in verschillende stappen. We maken afspraken over hoe we de eerste stappen aanpakken. En wat de resultaten zullen zijn.